• Verhoging van de voorzieningen met 2,1 miljard euro, die Electrabel voor haar rekening zal nemen.
  • Electrabel zal verder gaan dan haar wettelijke verplichtingen en zal ze Synatom het volledige bedrag van de voorzieningen voor het beheer van de verbruikte splijtstoffen betalen, ofwel 6 miljard euro tegen 2025.
  • De raad van bestuur van Synatom wordt opengesteld voor twee externe bestuurders.

De Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV) heeft donderdag haar beslissing kenbaar gemaakt aan Synatom over de herwaardering van de voorzieningen van de Belgische kerncentrales betreffende de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de verbruikte splijtstoffen.

 

Ter herinnering, de Belgische wet van 11 april 2003 kent aan Synatom het beheer toe van de nucleaire voorzieningen die het volgende moeten kunnen dekken:

  • de definitieve stopzetting en de ontmanteling van de centrales;
  • het beheer van de verbruikte splijtstoffen en hun definitieve berging door de Nationale Instelling voor het beheer van radioactief afval (NIRAS).

Overeenkomstig de wetgeving moet er om de drie jaar een herziening gedaan worden van de nucleaire voorzieningen. Op 13 september werd door Synatom een herzieningsdossier ingediend bij de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen.

 

De CNV heeft haar conclusies ingediend op 12 december 2019. Deze omvatten onder andere:  

  • de impact van het nieuwe referentiescenario voor het beheer op lange termijn van categorie B en C (middel- en hoog actief) kernafval in België dat in juni 2018 door het NIRAS werd vastgelegd;
  • het uitgewerkte scenario voor de definitieve stopzetting en de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstoffen op basis van bevindingen uit het bedrijfsleven, met name uit de lopende ontmantelingsoperaties in Duitsland;
  • de financiële berekening, waarbij rekening wordt gehouden met lagere inflatie- en actualisatievoeten, om op een voorzichtige manier de voorzieningen te bepalen die vandaag aangelegd moeten worden, om uitgaven te dekken die in sommige gevallen over meer dan 70 jaar zullen worden gemaakt.

 

De beslissing van de CNV voorziet in een daling van de actualisatievoeten, wat de huidige context van lage interestvoeten op korte termijn weerspiegelt. Deze daling houdt in dat de eigenaars van de Belgische nucleaire eenheden[1] vanaf vandaag  hogere bedragen zullen moeten voorzien. Zo worden de actualisatievoeten, die op 31 december 2018 op 3,50% zijn vastgesteld, verlaagd naar 2,5% voor de ontmanteling, waarvan de uitgaven volgend jaar zullen beginnen, en naar 3,25% voor de verbruikte splijtstoffen, waarvan de uitgaven in de komende decennia zullen plaatsvinden.

 

Bovendien verbindt Electrabel, dat verder gaat dan haar wettelijke verplichtingen, zich er vanaf vandaag toe om Synatom tegen 2025 het volledige bedrag voor de voorzieningen voor het beheer van de verbruikte splijtstoffen te betalen, ofwel 6 miljard euro (bovenop de fondsen die reeds vandaag beheerd worden door Synatom). Bijgevolg wordt Synatom één van de belangrijkste fondsenbeheerders in België. De reserves zullen worden belegd in financiële activa die de beschikbaarheid en de toereikendheid van de fondsen garanderen.

 

Om daarop toe te zien, wordt het bestuur van Synatom herbekeken. Zijn raad van bestuur wordt opengesteld voor twee externe bestuurders die met hun onbetwistbare financiële expertise zullen bijdragen tot een goed beheer van de voorzieningen.

 

 

In totaal zullen het in rekening brengen van het advies van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen en de verplichtingen in verband met de projecten voor de berging van nucleair afval leiden tot een herwaardering van de nucleaire voorzieningen in de geconsolideerde rekeningen van de ENGIE Groep. Dit zal 2,1 miljard euro meer zijn bovenop de jaarlijks terugkerende des-actualisatie.

 

Johnny Thijs, Voorzitter van de raad van bestuur van Electrabel: “Electrabel is een verantwoordelijke nucleaire operator die nucleaire veiligheid centraal stelt in haar bedrijfscultuur. Haar verantwoordelijkheid omvat de gehele levenscyclus van haar installaties: het ontwerp, de uitbating en de ontmanteling ervan. Electrabel heeft altijd haar volledige verantwoordelijkheid genomen, neemt die nog steeds en zal dat ook blijven doen. Ons engagement om aan Synatom het volledige bedrag van de herziene voorzieningen voor de verbruikte splijtstoffen te betalen, ofwel 6 miljard euro meer dan de fondsen die reeds beheerd worden bij Synatom, sluit volledig aan bij onze wil om ondubbelzinnige signalen te geven over onze vastberadenheid in onze engagementen en bij onze wil om een belangrijke speler te zijn in het kader van de energietransitie op lange termijn in België.”

 

Ter herinnering: Electrabel is al meer dan 100 jaar aanwezig en actief in België en baat zeven nucleaire drukwaterreactoren uit, verspreid over twee productiesites, Doel en Tihange, met een totale capaciteit van 5,9 GW[2] en waarvan het einde van de exploitatie door de huidige wetgeving voorzien is tussen 2022 en 2025. Het productiepark van Electrabel in België heeft een van de laagste CO2-uitstootwaarden in Europa.

 

[1] Electrabel en EDF Belgium

[2] Electrabel is 100 % eigenaar van Doel 1 en Doel 2; 90% eigenaar van Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3, en 50% eigenaar van Tihange 1