Bericht van ENGIE:

De haven van Antwerpen en ENGIE hebben een concessieovereenkomst voor 30 jaar gesloten voor de realisatie van een Alternatieve Energiehub op Kaai 526 en 528 in de haven van Antwerpen. De Alternatieve Energiehub zal bestaan uit een bunker- en vulstation met vloeibaar aardgas (LNG) voor binnenvaart en wegtransport, daarnaast komen op de locatie een aardgas (CNG) vulpunt en snel-laders voor elektrische voertuigen. Met de realisatie van de Alternatieve Energiehub zetten de haven van Antwerpen en ENGIE een belangrijke stap in de energietransitie en de verduurzaming van het energieverbruik in de transportsector. De concessie gaat in op 1 oktober 2016 en de eerste fase van de hub zal operationeel zijn vanaf eind 2017.

ENGIE Hub LNG Port of Antwerp jbcAntwerpse haven, groene haven

De haven van Antwerpen koestert de wil om koploper te blijven in het creëren van een duurzame en groene haven. Door haar inspanningen ziet ze het aantal milieuvriendelijke zeeschepen jaar na jaar toenemen. Haar initiatief om een concessionaris aan te duiden voor de ontwikkeling van een Alternatieve Energiehub toont haar engagement in deze vergroening.

Het Havenbedrijf is reeds enkele jaren pionier op het vlak van LNG. Met het LNG Masterplan voor Rijn-Main-Donau werkt de haven samen met 32 andere partners uit heel Europa aan de doelstelling om van de schonere brandstof LNG een realiteit te maken in de binnenscheepvaart. Enerzijds wil men binnenschepen stimuleren om LNG als brandstof te gebruiken, maar anderzijds kunnen binnenschepen LNG ook naar de havens in het Europese hinterland brengen. Met de realisatie van het LNG-bunkerstation zal LNG vanaf 2017 permanent en continu beschikbaar zijn in de Antwerpse haven.

ENGIE wil leidersrol opnemen in energietransitie en versnelt wereldwijd haar investeringen in groene mobiliteitsoplossingen

De energiesector is in beweging. Er staan grote uitdagingen voor de deur inzake het klimaat. Om die uitdagingen aan te gaan, moet energie anders geproduceerd en verbruikt worden. Dit wordt de energietransitie genoemd.

Het transport van personen en goederen brengt een groot aandeel broeikasgassen in de atmosfeer mee. In Europa is 30% van de CO2-uitstoot te wijten aan wegtransport en zijn gemotoriseerde verplaatsingen goed voor 18% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Bovendien vraagt de toenemende verstedelijking om nieuwe oplossingen voor de doorstroming van het verkeer, de milieu-impact en het energieverbruik.

ENGIE wil de uitdaging aangaan om deze aantallen te doen dalen en zo haar positie als leider en partner in de energietransitie te versterken. Ze wil meer zijn dan een energieleverancier en echt de referentie en onmisbare partner worden in het aanbieden van duurzame mobiliteitsoplossingen.

De Groep stimuleert sinds lang het gebruik van aardgas (LNG en CNG) en biogas om de uitstoot van vervuilende gassen te doen dalen en heeft duurzame mobiliteitsoplossingen ontwikkeld voor haar klanten. Het is een schone, relatief goedkope en veilige brandstof en geschikt om aan de steeds strenger wordende milieueisen te voldoen. Het gebruik van aardgas resulteert immers in significante reducties van CO2, SOx, NOx en het stoot amper fijnstof uit.

Met de realisatie van de Alternatieve Energiehub in de haven van Antwerpen draagt ENGIE bij tot de verduurzaming van de transportsector. Ze zal het eerste shore-to-ship LNG bunkerstation in Europa bouwen dat bestemd is voor de binnenvaart, kleine kustvaarders, baggerschepen en sleepboten.

Daarnaast komt er ook een LNG en CNG tankstation voor wegvoertuigen, dat samen met partner G&V Energy gerealiseerd zal worden, en een snel-laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Het project is een samenwerking tussen enkele dochterbedrijven van de ENGIE Groep. ENGIE LNG Solutions is de concessiehouder en commerciële exploitant. De bouw, het onderhoud en beheer zal zij laten verzorgen door respectievelijk ENGIE Fabricom en ENGIE Cofely.

Daarnaast is ENGIE de initiatiefnemer van een consortium van bedrijven dat innovatieve oplossingen, brandstof aanbod en brandstof vraag bij elkaar brengt in de Alternatieve Energiehub in het zogenaamde “INtoLNG” project. Hierin zitten de volgende bedrijven: Havenbedrijf Antwerpen; Anglo Belgian Corporation – ABC;  Somtrans tanker rederij; Fockedey Truck;  ILVO Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek; het Vlaams LNG Platform en de Danser Groep.

Om haar ambitie verder waar te maken, wil de ENGIE Groep de ontwikkeling van mobiliteitsoplossingen op aardgas versnellen. Tegen 2020 zal ze immers 100 miljoen EUR investeren in LNG en CNG tankstations voor wegtransport. De ontwikkeling van de hub in de haven van Antwerpen is hier een mooi voorbeeld van. De Groep lanceerde onlangs nog de bouw van een LNG-bevoorradingsschip in partnership met NYK en Mitsubishi.

Door de infrastructuur uit te bouwen en verder toegankelijk te maken, kan ENGIE de overgang naar alternatieve brandstoffen voor haar klanten vergemakkelijken. en de toekomstige ontwikkeling van milieuvriendelijke transportmiddelen stimuleren.

Voor meer info over het project kan u op onze website terecht. Ontdek onder andere het project in beelden.


Over de haven van Antwerpen:

De haven van Antwerpen is de toonaangevende geïntegreerde maritieme en logistieke hub van Europa en de tweede grootste Europese zeehaven. Door haar centrale ligging in het hart van Europa en dankzij een fijnmazig netwerk van multimodale verbindingen is de haven optimaal verbonden met de economische centra over heel Europa. In totaal is de haven van Antwerpen verbonden met 1300 havens wereldwijd. Innovatie, een van haar belangrijkste drijfveren, zorgt ervoor dat haven van Antwerpen steeds een stap verder kijkt dan de huidige supply chain-noden. Naast economische ontwikkeling, hecht de haven bovendien groot belang aan zowel sociale ontwikkeling als duurzaam management.

Over ENGIE:

ENGIE legt haar maatschappelijk verantwoorde groei in de kern van haar activiteiten (elektriciteit, aardgas, energiediensten) om de grote uitdagingen van de energietransitie aan te gaan en op die manier een koolstofarme economie te kunnen bekomen: toegang tot duurzame energie, de klimaatverandering afzwakken en zich eraan aanpassen en rationeel met grondstoffen omgaan. De Groep ontwikkelt efficiënte en innovatieve oplossingen voor de huishoudens, steden en bedrijven door haar expertise in 4 specifieke domeinen aan te bieden: hernieuwbare energie, energie efficiëntie, vloeibaar aardgas en digitale technologieën. ENGIE heeft een grote gediversifieerde LNG portefeuille en exploiteert een eigen vloot van 14 LNG tankers. Via ENGIE LNG Solutions (concessiehouder in de Haven van Antwerpen) voorziet ENGIE transporteurs van LNG en CNG brandstof via eigen tank- en bunkerstations in België, Nederland en Duitsland. ENGIE telt wereldwijd 154 950 medewerkers en had in 2015 een bedrijfsomzet van 69,9 miljard EUR. Beursgenoteerd in Parijs en Brussel (ENGI), is de Groep ook vertegenwoordigd in de belangrijkste internationale noteringen: CAC 40, Bel 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo (Eurozone 120, Europe 120 et France 20).


Perscontact Port of Antwerp:

Annik DIRKX
Tel.: +32 3 205 23 09
E-mail: annik.dirkx@portofantwerp.com
www.portofantwerp.com

Perscontacten ENGIE:

Geetha KEYAERT (nl)
Tel.: +32 2 518 65 04
E-mail: geetha.keyaert@engie.com

Anne-Sophie HUGÉ (fr)
Tel.: +32 2 518 60 20
E-mail: anne-sophie.huge@engie.com

28.04.2016