Bericht:

Het consortium tussen ENGIE Cofely Luxemburg (100% dochterbedrijf van ENGIE) en Powerdale kondigen aan dat ze geselecteerd werden voor de levering van 800 publieke laadpalen voor elektrische voertuigen op het Luxemburgse grondgebied en bijbehorend servicecontract voor een periode van twaalf jaar.

Powerdale jbcHet consortium tussen ENGIE Cofely Luxemburg en Powerdale werd geselecteerd na een Europese openbare aanbesteding door de 5 distributienetbeheerders in het Groothertogdom Luxemburg (Creos, Sudstroum, Electris, Ville d’Ettelbruck en Ville de Diekirch) voor de levering van 800 publieke laadpalen die over een periode van 4 jaar geïnstalleerd zullen worden (2017-2020) evenals een servicecontract voor het beheer van het platform van de gemeenschappelijke operator voor een periode van twaalf jaar. Powerdale, een bedrijf dat totaaloplossingen ontwikkelt voor elektrische mobiliteit en energiebeheer, zal de elektrische laadpalen en de internetapplicatie om het platform te beheren, verzorgen. ENGIE Cofely Luxemburg, de diensten dochteronderneming voor de industrie en de entiteiten van de Groep ENGIE, zal instaan voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur.

200 publieke Nexxtender laadpalen van Powerdale zullen tussen 2017 en 2020 geïnstalleerd worden. Het informaticaplatform Nexxtmove van Powerdale, zal ter beschikking gesteld worden van bestuurders van elektrische voertuigen en van alle andere stakeholders van deze nieuwe mobiliteit: distributienetbeheerders, energieleveranciers en dienstenleveranciers (mobility service providers). Het zal de eindgebruiker toelaten om het herladen te betalen welke leverancier hij ook gekozen heeft voor zijn elektrische mobiliteit. Het systeem zal verbonden worden met het openbaar vervoer systeem in het Groothertogdom Luxemburg opdat de eindgebruiker gebruik kan maken van een multimodaal platform.

“Deze contracten zijn een belangrijke stap in de ontwikkeling van de elektrische mobiliteit op het Luxemburgse territorium. Het zal ons positioneren als een belangrijke speler inzake elektrische mobiliteit. Wij zullen met onze entiteit het “open operation model” ondersteunen dat wordt voorgesteld door de distributienetbeheerders, zodat de groene mobiliteit in Luxemburg ontwikkeld kan worden” kondigt Pierre Wolff, Directeur ENGIE Cofely Luxemburg, aan.

“De aanbesteding dat door de distributienetbeheerders werd opgemaakt lag volledig in lijn met onze langetermijnvisie inzake de noden rond elektrische mobiliteit: gebruiksvriendelijkheid, energiebeheer, flexibiliteit met betrekking tot de aanpassingen in de hard- en software in functie van de ontwikkelingen op de markt, smart grid georiënteerd dankzij de intelligente laadpalen. Wij bedanken de distributienetbeheerders voor het vertrouwen en de erkenning die ze hebben in onze expertise in elektrische mobiliteit en energiebeheer” zegt Olivier Piraux, CEO van Powerdale.

Het gaat om de eerste publieke laadpalen voor elektrische voertuigen die ENGIE Cofely Luxemburg en Powerdale in het Groothertogdom Luxemburg leveren. Het land telt vandaag al 200 elektrische laadpalen.

Deze contracten kaderen binnen de strategie van ENGIE om de leider te worden in het aanbieden van groene mobiliteitsoplossingen door te investeren in nieuwe technologieën en intersectoriële internationale partnerschappen. ENGIE kondigde in 2016 inderdaad aan dat ze 100 miljoen EUR zal investeren in CNG- (gecomprimeerd aardgas) en LNG- (vloeibaar aardgas) installaties om de voertuigenvloot op aardgas en biogas in Europa te kunnen voorzien van brandstof.

ENGIE heeft in 2014 in Powerdale geïnvesteerd via ENGIE New Ventures, haar investeringsfonds dat toegespitst is op innovatieve start-ups.

Powerdale, ENGIE Electrabel en ENGIE Cofely zijn niet aan hun proefstuk toe en werkten in België al samen op vlak van energiebeheer bij industriële klanten en laadoplossingen voor elektrische wagens.


Over ENGIE Cofely Luxemburg:

ENGIE Cofely Luxemburg werd in 1987 opgericht en is een 100% dochterbedrijf van ENGIE. De onderneming is gespecialiseerd in het onderhoud van technische installaties, het totaalbeheer van de infrastructuur, maar ook de productie en distributie van thermische en elektrische energie. Door dezelfde aandacht te schenken aan economische, sociale en milieu objectieven, plaatst ENGIE Cofely duurzame ontwikkeling in de kern van haar inspanningen en garandeert ze haar klanten de naleving van haar contractuele engagementen voor een lange termijn partnerschap.

Over ENGIE:

ENGIE integreert verantwoorde groei in de kern van zijn vakgebieden (elektriciteit, aardgas, energiediensten) om de grote uitdagingen van de energietransitie naar een koolstofarme economie aan te gaan: toegang tot duurzame energie, klimaataanpassing en -mitigatie, bevoorradingszekerheid en verantwoord gebruik van de natuurlijke rijkdommen. De Groep biedt performante en innovatieve oplossingen aan particulieren, steden en ondernemingen, en steunt op zijn expertise in vier kernsectoren: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, vloeibaar aardgas en digitale technologie. ENGIE telt wereldwijd 154.950 medewerkers en realiseerde in 2015 een omzet van 69,9 miljard euro. De Groep staat in Parijs en Brussel op de beurs genoteerd (ENGI) en is vertegenwoordigd in de belangrijkste internationale indexen: CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe en Euronext Vigeo (Eurozone 120, Europe 120 en France 20).

Over Powerdale:

Powerdale is een onderneming dat in België is gevestigd. Ze ontwikkelt modulaire hardware en software voor elektrische mobiliteit en energiebeheer. De laatste jaren heeft Powerdale een volledig gamma ontwikkeld van alternatieve stroomproducten voor het herladen van elektrische voertuigen en een software platform om het proces van e-mobility te ondersteunen.


Perscontact ENGIE:

Geetha KEYAERT
Tel.: +32 2 518 65 04
E-mail: geetha.keyaert@engie.com

Perscontact Powerdale:

Hugues DHAEYER
Tel.: +32 473 88 48 96
E-mail: hugues.dhaeyer@powerdale.com

08.08.2016

Logos ENGIE Powerdale jbc