ENGIE Electrabel en zijn partner Orka hebben ENGIE Sun4Business opgericht. Dit nieuwe bedrijf biedt een all-in formule voor de installatie en het beheer van zonnepanelen voor ondernemingen, en dit via een derde-investeerderoplossing. Françoise Sotiau, Project Manager Distributed Generation B2B bij ENGIE Electrabel, vertelt meer over het nieuwe aanbod.

ENGIE Sun4Business jbcIs deze derde-investeerderformule een manier om het zonnepanelenaanbod van ENGIE Electrabel te vervolledigen?

Françoise Sotiau: “Zeker. Sinds enkele jaren biedt Solar Technics, een dochterbedrijf van ENGIE Fabricom, grootschalige installaties van zonnepanelen voor ondernemingen aan. Het installeerde in België al meer dan 30 MWp. Sinds augustus 2016 heeft ENGIE Electrabel een innovatief aanbod voor residentiële klanten. De nieuwe formule ENGIE Sun4Business stelt aan ondernemingen de installatie voor van zonnepanelen als derde investeerder. Het gaat om een all-in formule.”

Wat bedoelt u met 'all-in'?

F.S.: “We staan in voor alles, inclusief het ontwerp en de analyses die nodig zijn voor de realisatie van de installatie. We investeren in de plaats van de klant in de aankoop en de installatie van de panelen. We beheren ook het onderhoud en zorgen ervoor dat voor de installatie subsidies en groene-stroomcertificaten worden verkregen – overeenkomstig de verschillende gewestelijke reglementeringen. ENGIE Sun4Business wordt zo het enige aanspreekpunt voor de klant.”

Wat is het voordeel voor die onderneming?

F.S.: “Zoals ik zei, moet zij in feite niets doen. De derde-investeerdersformule biedt de mogelijkheid om over zonnepanelen te beschikken zonder een euro te investeren. De onderneming kan hierdoor blijven investeren in andere domeinen. Tegelijk versterkt ze haar energieonafhankelijkheid en vergroot ze het aandeel van hernieuwbare energie in haar energiemix. En ondertussen daalt de elektriciteitsfactuur.”

Hoelang is de onderneming contractueel verbonden met ENGIE Sun4Business?

F.S.: “In Wallonië en Brussel is dat 10 jaar, in Vlaanderen 15 tot 20 jaar. Tijdens die periode beschikt ENGIE Sun4Business over een recht van opstal op de daken waarop de panelen worden geplaatst. In ruil voor onze investering en ons beheer, verkopen we aan de onderneming de lokaal geproduceerde stroom tegen een prijs die significant lager is dan de marktprijs. Afhankelijk van het gewest en de technische specificaties van de installatie zal de elektriciteit tussen 20% en 50% goedkoper zijn dan gebruikelijk.”

En na deze periode wordt de onderneming eigenaar van de installaties.

F.S.: “Inderdaad! En de voordelen worden nog groter. De geproduceerde elektriciteit kost immers nagenoeg niets meer, behalve dan de onderhoudskosten. Als de onderneming niet alle energie benut, dan stelt ENGIE Electrabel voor om de in het net geïnjecteerde productie over te kopen. Gezien de kwaliteit van de installaties van vandaag zal de onderneming zeker nog een tiental jaar volledig voor eigen rekening kunnen genieten van de exploitatie van haar panelen. En dat terwijl ze bij de start geen euro hoefde te investeren!”

Bestaan er specifieke aanvaardingscriteria voor het project van een onderneming?

F.S.: “Uiteraard moeten de projecten rendabel zijn, zowel voor ons als voor de ondernemingen. In werkelijkheid variëren deze criteria van het ene gewest tot het andere, afhankelijk van de subsidies die door de overheid worden toegekend. Aangezien die reglementeringen evolueren, zullen ook de criteria veranderen. Ook de omvang speelt een rol, de kost daalt omgekeerd evenredig met de te installeren oppervlakte. Zonder al te veel in detail te gaan, kunnen we stellen dat in Wallonië en Brussel een project ten minste 100 kWp of 1.100 m² moet omvatten. In Vlaanderen zijn er nagenoeg geen subsidies meer en zijn de voorwaarden dus strenger. De contracten lopen daar over 15 tot 20 jaar en er is een oppervlakte van ten minste 8.500 m² nodig.”

ENGIE Sun4Business richt zich tot ondernemingen, maar ook tot gemeenten en publieke instellingen…

F.S.: “Voor publieke instellingen is het zelfs een zeer interessante mogelijkheid. Omdat ze niet altijd over het kapitaal beschikken om dit soort investeringen te doen. Met onze derde-investeerderformule komen ook scholen, sportcentra, ziekenhuizen, enz. in aanmerking. Uiteraard is hier een openbare aanbesteding voor nodig, met alle bijbehorende procedures. In vergelijking met een onderneming zal de realisatie van een dergelijk project voor een publieke instelling dus meer tijd vergen.”

Wat zijn de ambities van ENGIE Sun4Business?

F.S.: “Met onze partner Orka, die zijn expertise inbrengt en die in België reeds voor 32 MWp projecten voltooide, zouden we tegen 2020 meer dan 60 MW capaciteit willen installeren. Deze doelstelling sluit perfect aan bij de ambities van de Groep ENGIE die wereldleider wil zijn in de energietransitie.”

06.12.2016