Te veel mensen in België hebben het nog moeilijk om werk te vinden. FAPE ENGIE Belgium probeert daar iets aan te doen door financiële steun te verlenen aan verenigingen die zich inzetten voor de inschakeling van kansarme bevolkingsgroepen op de arbeidsmarkt. Op 10 oktober is er besloten om 23.000 euro te verdelen over vier nieuwe projecten.

De Kringwinkel Antwerpen jbcSinds 2015 ijvert FAPE ENGIE Belgium (Fund for Actions to Promote Employment) voor de inschakeling, de inzetbaarheid en de herinpassing op de arbeidsmarkt van personen die van die markt uitgesloten zijn.

Het Fonds werkt met donaties van bedrijven en particulieren, maar ook van werknemers en gepensioneerden van ENGIE. De Groep ENGIE van haar kant schenkt een bedrag dat gelijk is aan het totaal van deze donaties.

De verzamelde bedragen worden verdeeld over verenigingen die projecten hebben ingediend. Op 10 oktober heeft het Fonds besloten om vier nieuwe projecten te steunen.

Een laboratorium voor toekomstige ondernemers

De Kringwinkel Antwerpen recycleert allerlei consumptiegoederen: kleren, meubels, elektrische apparaten, enz. Deze activiteit biedt werk aan mensen die zich in de marge van de arbeidsmarkt bevinden. Veel van de 200 werknemers zijn van allochtone oorsprong, hebben een vluchtelingenstatuut of krijgen OCMW-steun. Om nog meer te doen wil De Kringwinkel een permanent intern laboratorium voor ondernemers opzetten, dat werknemers de mogelijkheid biedt om hun ideeën concrete vorm te geven.

FAPE ENGIE Belgium steunt het initiatief van De Kringwinkel met 8.000 euro.

Alternatief materiaal voor tuiniers in spe

AID Soleilmont wordt in het Waalse gewest erkend als "bedrijf voor vorming door arbeid" op het gebied van de inrichting, de aanleg en het onderhoud van tuinen. Elk jaar worden er 60 stagiairs verwelkomd, die allemaal laaggeschoolde werkzoekenden of langdurig werklozen zijn.

Gedurende 14 maanden worden ze opgeleid in het beroep van tuinier. Sinds enkele jaren promoot het centrum biodiversiteit en ontwikkelt het innovatieve technieken zoals groene daken, bloemenweiden… Het wil daarvoor graag alternatief materiaal voor onkruidbestrijding aankopen.

Dat zal het binnenkort effectief kunnen doen dankzij de 5.000 euro die het krijgt van FAPE ENGIE Belgium.

Workshops om actiever naar werk te kunnen zoeken

Sinds 2004 voert Interface3.Namur acties om digitalisatie en werk toegankelijker te maken voor iedereen. De informatie- en communicatietechnologieën zijn thans essentieel geworden om je plaats te kunnen vinden in de maatschappij. Iedereen moet ze zich eigen kunnen maken.

In deze optiek heeft de vereniging het project "J'active ma recherche d’emploi" gelanceerd. Gedurende twee weken volgt een groep van 10 personen theoretische en praktische workshops die hen de middelen en vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben om op doeltreffende wijze naar werk te zoeken.

Om dit project te kunnen starten heeft Interface3.Namur 3.000 euro gekregen van FAPE ENGIE Belgium.

Een coach voor toekomstige kelners

Le Perron de l’Ilon in Namen is een opleidingscentrum voor kelners en keukenhulpen. Het richt zich tot werkzoekenden.

Om de inzetbaarheid van de stagiairs te vergroten en hun kansen op het vinden van werk te verbeteren, wil het centrum een halftijdse coach aanwerven die persoonlijk met hen werkt en hen helpt in hun zoektocht naar werk en hun relatie met werkgevers.

Dankzij de 7.000 euro die FAPE ENGIE Belgium heeft toegekend, zal deze coaching snel een feit zijn.

Wil jij ook concrete projecten ter bevordering van de jobcreatie steunen? Surf dan naar de website van FAPE ENGIE Belgium.

02.11.2016