Bericht:

Wind4Flanders heeft deze donderdag 20 oktober 2016 de windturbines op de sites van Umicore en Aurubis Belgium in Olen plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Het windmolenproject telt vier windturbines met elk een hoogte van 200 meter en met een vermogen van 3,5 MW en maakt van hen meteen de hoogste windturbines op een industriële site in België. Na de officiële inhuldiging kregen de inwoners van Olen en de werknemers van Umicore en Aurubis Belgium de kans om het windmolenpark te bezoeken. In totaal tekenden meer dan 600 bezoekers present.

Wind4Flanders, een publiek-privaat partnership tussen ENGIE Electrabel en financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsook de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE), realiseerde de vier windturbines op de sites van Umicore en Aurubis Belgium. In totaal gaat het om een lokale investering van 20 miljoen euro. Reeds in februari dit jaar gingen de eerste voorbereidende werken van start maar de eigenlijke bouw van de windturbines begon pas in juli, de afwerking vond plaats in september. De jaarlijkse productie van deze vier turbines bedraagt 28 miljoen kWh, wat neerkomt op het verbruik van ongeveer 8.000 gezinnen samen. Dankzij het milieuvriendelijke karakter van het project wordt jaarlijks 12.768 ton CO2-uitstoot vermeden.

Dit project is ook een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de filialen van de ENGIE Groep. ENGIE Fabricom, dat reeds elektrisch onderhoud uitvoerde op de site van Umicore en Aurubis Belgium vóór de komst van de windturbines, stond ook in voor de elektrische werken van het windturbineproject en de aansluiting van de windturbines op het net.

Energietransitie: ENGIE Electrabel helpt mee

Dit project toont aan hoe de samenwerking tussen ENGIE Electrabel en Umicore en Aurubis Belgium een voorbeeld kan zijn van hoe bedrijven sterk inzetten op energie-efficiëntie. ENGIE Electrabel tracht als grootste groenestroomproducent en verantwoordelijke lokale speler hierin beide bedrijven te helpen door de processen nog meer te verduurzamen en door hen te begeleiden in de energietransitie. Zowel Umicore als Aurubis Belgium zullen alle  opgewekte windenergie zelf benutten. De productie van de windmolens komt overeen met 1/8e van hun elektriciteitsverbruik.

De bouw van deze windturbines in Olen kenmerkt de ambities van ENGIE Electrabel inzake windenergie: in 2016 worden maar liefst 35 windturbines bijgebouwd in België met in totaal een capaciteit van 89 MW. ENGIE Electrabel wil met de bouw van deze windturbines tegen 2020 haar windmolenpark op land verdubbelen naar 400 MW om zo haar positie als verantwoordelijke en grootste groenestroomproducent van België te versterken. Eind 2016 zal het groene productiepark van ENGIE Electrabel 584 MW bedragen.

Naast de bouw van de windmolens heeft ENGIE Electrabel ook zes dubbele laadpalen geïnstalleerd voor elektrische voertuigen op verschillende sites van Umicore. Deze laadpalen zijn slechts de eerste van velen die zullen geplaatst worden op de verschillende sites van Umicore. Met deze raamovereenkomst tracht ENGIE Electrabel haar partners te helpen in de energietransitie.

Aurubis Belgium: een belangrijke schakel in de circulaire economie

Het Olense windmolenpark is voor Aurubis Belgium als koperverwerker en -producent een dankbaar voorbeeld ter illustratie van het belang van koper. Zowel de turbines als de bekabeling van de windmolens bevatten enkele tientallen tonnen koper. Koper staat synoniem voor moderne technologie en groene energie; zonder koper zouden er immers geen windmolens zijn. Het ‘rode goud’ is ook onmisbaar in onze elektrische auto’s, laptops en smartphones, om maar enkele moderne toepassingen te noemen.

Aurubis heeft niet alleen de ambitie om de marktreferentie te zijn in de raffinage en productie van koper, het bedrijf wil dat ook doen op een duurzame en sociaal verantwoorde manier. “Het windmolenpark vormt een mooie aanvulling op de duurzaamheidsinitiatieven die we al realiseerden. Denk maar aan het project Kneutersloop waarbij we een pijpleiding legden zodat ons gezuiverd afvalwater niet meer door het Olens Broek loopt of de warmtekrachtkoppeling die we delen met Umicore. Ook in onze dagelijkse activiteiten bewijzen we ons duurzaam karakter: meer dan drie kwart van onze grondstoffen bestaat namelijk uit gerecycleerd materiaal. Zo is Aurubis een belangrijke schakel in de circulaire economie,” aldus Jo Rogiers, Managing Director van Aurubis Belgium.

Umicore: pionier in duurzaamheid

Jan Vliegen, Senior Vice-president Cobalt & Specialty Materials Umicore: “Umicore is pionier op het vlak van duurzaamheid. We hebben producten en diensten ontwikkeld die een aantal van de dringendste maatschappelijke problemen helpen op te lossen. Bovendien werken we op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier. Zo hanteren we niet enkel ethische principes bij de aankoop van grondstoffen, maar zetten we ook in op recyclage van materialen. Dit leiderschap op vlak van duurzaamheid willen we nog verder versterken. De opening van de windmolens is een volgende stap in ons duurzaamheidsverhaal”. 

“Wist je dat er in deze windmolens heel wat Umicore-producten zitten? In de fundering zit ‘betozand’. Dit is gemaakt van de slakken uit de hoogovens van Umicore Hoboken. Om roesten te voorkomen, wordt er anti-corrosieverf gebruikt. In Olen, het onderzoekscentrum van Umicore wereldwijd, is de ontwikkeling van deze zinkmetaalpoeders gebeurd”, aldus Jan Vliegen.

Electrabel CoGreen: burgers participeren mee

ENGIE Electrabel wil de buurtbewoners van Olen betrekken en hen een kans geven om te investeren in het windmolenpark in hun buurt. Electrabel CoGreen is een coöperatieve vennootschap waarbij buurtbewoners van windmolenparken aandelen kunnen aankopen en op die manier een steentje kunnen bijdragen aan duurzamere energie in eigen streek. Iedereen kan maximaal 20 aandelen kopen aan 125 euro per aandeel. Electrabel CoGreen streeft naar een jaarlijks rendement van 3,5%. Alle inwoners van Olen, Herentals, Morkhoven, Noorderwijk en Geel kunnen aandeelhouder worden van het windmolenpark. De inschrijvingsperiode loopt nog tot 31 oktober 2016.

Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie: “Deze windturbines zijn een belangrijke stap voor een toekomst met meer hernieuwbare energie. De samenwerking tussen ENGIE Electrabel, Umicore en Aurubis Belgium is een modelvoorbeeld voor andere bedrijven die willen inzetten op duurzame energie. Dat ook de burger hierin kan participeren, kan ik alleen maar toejuichen."

Op zoek naar meer info?
Perscontact ENGIE Electrabel:
Geetha KEYAERT
Tel: +32 2 518 65 04
E-mail: geetha.keyaert@engie.com

Perscontact Umicore:
Raf HENDRICKX
Tel: +32 477 97 44 09
E-mail: raf.hendrickx@eu.umicore.com  

Perscontact Aurubis Belgium:
Joke PEERAER
Tel: +32 479 92 19 93
E-mail: j.peeraer@aurubis.com

20.10.2016