Kevin Welch, directeur Strategie van ENGIE Electrabel, stelt zich vragen over de kernuitstap tussen 2022 en 2025 als België tegen dan niet over de alternatieve lokale capaciteit beschikt. De uitstap uit kernenergie zou op tweeënhalf jaar tijd leiden tot een halvering van onze lokale energieproductie. Volgens hem riskeert België geconfronteerd te worden met een tekort aan energie en zou het ook gevaarlijk zijn om teveel af te hangen van de invoer van elektriciteit.

ENGIE is vastbesloten om zich te engageren om een CO2-vrije wereld mee mogelijk te maken en wil zelfs de lokale motor zijn van de globale beweging die de energierevolutie wordt genoemd. Kevin Welch voegt hieraan toe dat België nood heeft aan een stabiel energiebeleid en dat hiervoor een duidelijke en geloofwaardige richting uitgestippeld moet worden. Geen enkele technologie mag worden uitgesloten en kernenergie kan als tussenoplossing fungeren in de energietransitie. Volgens hem zal levensduurverlenging van de kerncentrales de ontwikkeling van hernieuwbare energie, die steeds competitiever worden, niet afremmen.

Daarenboven zal de kost van zonne-energie sterk dalen en tegen 2030-2035 zelfs de goedkoopste technologie zijn. Voor Kevin Welch zal fotovoltaïsche energie op termijn 25 à 30% van de elektriciteit in België opwekken. Waterstof zou ingezet kunnen worden als antwoord op de seizoensgebonden intermittentie van hernieuwbare energie.

Ontdek het volledig interview in de krant La Libre van dinsdag 20 juni.

20.06.2017