Electrabel wil op een transparante manier informeren over de lopende revisies in haar eenheden.

 

In Doel 3 hebben de teams van Electrabel bij inspecties tijdens de geplande stillegging van de reactor vastgesteld dat het betonnen plafond van het gebouw naast het reactorgebouw hersteld moest worden. Dit gebouw huisvest de veiligheidssystemen van het 2de niveau , die enkel worden gebruikt in geval van problemen met de systemen van het 1ste niveau. Analyses hebben aangetoond dat het beton van deze installaties, die zich situeren in het niet-nucleaire gedeelte, verzwakt zou kunnen zijn door de warme en vochtige omstandigheden. De veiligheidsvereisten voorzien echter dat deze gebunkerde gebouwen bestand moeten zijn tegen een externe gebeurtenis, zoals de val van een vliegtuig. De nodige acties worden ondernomen en de heropstart van Doel 3 is gepland op 1 augustus.

 

Sinds de vaststellingen in Doel 3 heeft Electrabel een preventief programma opgestart voor inspecties en herstellingswerken in de andere eenheden.

 

De eenheden Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 hebben een ander ontwerp dan de andere eenheden. De kwestie van het beton is hier niet aan de orde.

 

In Tihange 3 loopt op dit moment een geplande revisie. Ook daar heeft Electrabel in april 2018 vastgesteld dat er een degradatie van het beton was ter hoogte van de plafonds van de lokalen waarin de uitgangspijpen van de  stoomuitlaatkleppen zijn ondergebracht. Er werd meteen een herstelprogramma opgezet.

 

Tijdens de inspecties zijn onze teams overgegaan tot het afschrapen van de beschadigde delen. Dit bracht afwijkingen aan het licht ter hoogte de betonbewapening, die reeds aanwezig waren sinds de constructie van het gebouw. De verstevingselementen van de betonnen plaat aan het plafond blijken niet precies zijn gepositioneerd zoals op de plannen. Vermoedelijk zijn deze beugels bewogen toen het beton werd gegoten tijdens de bouw.

 

De ingenieurs van Electrabel zijn op dit moment bezig met de analyses en berekeningen onder het toezicht van onafhankelijke experten. Deze berekeningen moeten de impact van de niet-conforme positionering van de beugels op het constructieplan bepalen in geval van een externe gebeurtenis zoals de val van een vliegtuig. Dit dossier zal vervolgens voorgelegd worden aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle dat een standpunt zal innemen. De analyses zijn bezig en geen enkele andere conclusie kan op dit moment getrokken worden.

Electrabel herinnert eraan dat de nucleaire veiligheid haar absolute prioriteit is. Het ontwerp van de Belgische centrales werd als zeer robuust bevonden na de Europese weerstandstesten. De marges die werden toegepast tijdens de bouw van de eenheden liggen veel hoger dan in de buurlanden. In geval van twijfel, legt de uitbater de eenheid meteen stil en moet de heropstart door het FANC worden toegelaten.

 

Persdienst:

02 518 60 20