Op zondag 25 juni 2017 plant de organisatie Stop Tihange & Doel een tri-nationale-mensenketting tussen de kerncentrale van Tihange en Aken via Luik en Maastricht. Met deze actie willen de deelnemers hun anti-nucleair standpunt kracht bij zetten. Deze manifestatie symboliseert namelijk het gezamenlijke protest van diverse verenigingen uit Duitsland, Nederland en België tegen de Belgische kerncentrales. Het dossier rond de reactorkuipen van Tihange 2 en Doel 3 ligt aan de basis van dit initiatief.

ENGIE Electrabel Tihange jbc arNucleaire veiligheid, onvoorwaardelijke prioriteit

Een nucleaire activiteit is slechts mogelijk binnen het kader van een strikte controle toevertrouwd aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Heel wat studies en rapporten van onafhankelijke instanties tonen aan dat de kerncentrales veilig uitgebaat kunnen worden, wat door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle werd bevestigd.

Toch heeft ENGIE Electrabel begrip voor het feit dat mensen nog vragen hebben. Op 25 juni willen we dan ook tonen dat onze centrales veilig en professioneel uitgebaat worden en dat we openstaan voor een open en transparante dialoog met de buurlanden om zo het vertrouwen in de exploitatie van onze centrales te herstellen.

Meer weten:

Overgangsrol

Als een wereldwijd actieve energiegroep, ondersteunt ENGIE de klimaatovereenkomst van Parijs. Om deze doelstellingen te bereiken is een doorgedreven energietransitie vereist. De Groep wil leider zijn in deze energietransitie door een sterke ontwikkeling van hernieuwbare energie.

ENGIE Electrabel is ervan overtuigd dat er geen weg terug zal zijn en dat we evolueren naar een CO2-vrije wereld. We willen de lokale motor zijn van deze globale beweging. De Belgische kerncentrales kunnen een overgangsrol spelen in deze energietransitie door een veilige, competitieve en CO2-vrije elektriciteitsvoorziening van het land.

Transparantie en dialoog

Binnen het kader van de vaste wil van ENGIE Electrabel tot transparantie en dialoog heeft Jean-Philippe Bainier, directeur van kerncentrale Tihange, deze week interviews gegeven aan de kranten De Limburger (Maastricht), La Meuse (Luik) en Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten (Aken). Hieronder deze interviews:

Daarenboven zullen Thierry Saegeman, Chief Nuclear Officer van ENGIE Electrabel, en Jean-Philippe Bainier op zondag 25 juni een delegatie van de vertegenwoordigers van de mensenketting uitnodigen voor een open gesprek. Ook de inhoud van dit gesprek zullen we communiceren.

ENGIE Jean-Philippe Bainier jbc ar“Wij kennen de bezorgdheden van de bevolking en voornamelijk die van de mensen in de grensstreek met Duitsland en Nederland. We willen dan ook in alle transparantie antwoorden op alle vragen over onze Belgische kerncentrales”, verklaart Jean-Philippe Bainier. “Wij hechten enorm veel belang aan een open dialoog en transparante communicatie en we hopen ook op een constructieve manier met de vertegenwoordigers van deze mensenketting van gedachten te kunnen wisselen.”

22.06.2017


Update

De mensenketting van zondag 25 juni is in alle rust verlopen.

De directie van ENGIE Electrabel had de organisatoren voorgesteld om elkaar te ontmoeten. Deze ontmoeting is op vraag van de organisatoren niet doorgegaan op zondag maar zal zo vlug mogelijk georganiseerd worden. We houden jullie daarvan op de hoogte.

We respecteren het recht van iedereen om zich uit te drukken en zijn ervan overtuigd dat alle vragen in verband met de nucleaire activiteiten beantwoord moeten worden. We willen dan ook op een open en transparante manier in dialoog gaan met de organisatoren en tonen dat nucleaire veiligheid de absolute prioriteit is voor ENGIE Electrabel en de 2.200 medewerkers op de sites.

26.06.2017