2013

15 januari 2013 Communicatie van het FANC omtrent de heropstart van Doel 3 en Tihange 2: Reactie van Electrabel

4 februari 2013 Heropstart van Doel 3 en Tihange 2 : Electrabel heeft haar actieplan ter goedkeuring ingediend bij het FANC

7 februari 2013 Heropstart van Doel 3 en Tihange 2 : FANC keurt het actieplan goed dat door Electrabel werd ingediend

25 april 2013 Nucleaire dossiers: Electrabel overhandigt deze vrijdag alle resultaten van de bijkomende testen en analyses voor Doel 3 aan het FANC

17 mei 2013 Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle keurt heropstart van Doel 3 en Tihange 2 in alle veiligheid goed Electrabel vat de operaties voor de heropstart van de twee entiteiten aan

20 september 2013 Visuele inspectie NIRAS: communicatie van Electrabel

2012

8 maart 2012 OSART-missie bevestigt dat veiligheid prioriteit is voor Electrabel in de kerncentrale van Doel

4 juli 2012 Reactie van Electrabel op de beslissing van het kernkabinet van vandaag

5 juli 2012 Persbericht van de raad van bestuur van Electrabel

7 augustus 2012 Verlenging stilstand kerncentrale Doel 3

1 september 2012 De reactorgebouwen van de Belgische kerncentrales hebben een dubbele wand, wat de centrales in België verschillend maakt van de meeste andere centrales.

13 september 2012 Message à Belga indications cuves

23 september 2012 Electrabel nodigt de Regering uit voor een constructieve discussie rond de verschillende energiedossiers.

26 november 2012 Bijdrage van 550 miljoen euro ten laste van de nucleaire producenten

26 december 2012 Electrabel, Groep GDF SUEZ, overhandigt conclusies heropstart Doel 3 en Tihange 2

2011

18 maart 2011 Afwijking op Doel 4

18 oktober 2011 Verklaring GDF SUEZ - Electrabel

29 oktober 2011 Electrabel heeft via de media kennis genomen van de verschillende interpretaties die gisterenavond werden gegeven aan de beslissingen die zouden genomen zijn door de onderhandelaars op het vlak van energiebeleid en meer bepaald met betrekking tot de toekomst van kernenergie in ons land.

31 oktober 2011 Een beslissing die vragen oproept

8 november 2011 Volgens een voorlopig rapport van het FANC bieden de Belgische kerncentrales voldoende bescherming

15 november 2011 Belgische nucleaire taks. Reactie GDF SUEZ

25 november 2011 Raad van Bestuur van 25 november 2011

29 december 2011 Electrabel, Groep GDF SUEZ, overhandigt rapport langetermijnuitbating van de kerncentrales van Doel 1&2 en Tihange 1

2010

25 maart 2010 OSART-audit erkent dat veiligheid prioriteit is voor Electrabel in de kerncentrale van Doel

28 mei 2010 Electrabel heeft kennis genomen van de verklaringen die vandaag door de CREG werden gedaan