Een netwerk dat alle verbonden objecten in ons dagelijkse leven met elkaar kan verbinden, waar ze zich ook bevinden en via een communicatienetwerk met laag debiet. Die droom wordt werkelijkheid in België dankzij de Sigfox-technologie die ENGIE M2M momenteel uitrolt. CEO Dirk Indigne geeft ons meer toelichting over dit nieuwe netwerk ten dienste van het internet der dingen.

ENGIE M2M Dirk Indigne jbcDigitalisering is een van de 4 pijlers van de strategie van Groep ENGIE die erop gericht is om energie voor iedereen “beter” te maken. Investeren in een draadloos netwerk om intelligente objecten met elkaar te verbinden was dus geen optie?

Dirk Indigne: “Het internet der dingen gaat onze dagelijkse manier van leven veranderen. Tegen 2050 zullen 50 miljard intelligente objecten met elkaar communiceren via het internet. Van mobiliteit tot energie, over woningen, gezondheid, steden… het zal zichtbaar zijn in alle sectoren. Voor de ontplooiing van de met deze objecten verbonden applicaties moest in België een kwalitatief netwerk worden ontwikkeld.”

Dit netwerk is gebaseerd op de Sigfox-technologie…

D.I.: “Klopt. Begin 2015 verwierf ENGIE een participatie in de Franse firma Sigfox, wereldwijd pionier in de ontwikkeling van draadloze netwerken bestemd voor het interconnecteren van apparaten. Sigfox is reeds aanwezig in een twintigtal landen en zal de komende vijf jaar ontplooid worden in zestig andere. In feite maakt Sigfox deel uit van een web van Europese netwerken, wat borg staat voor een dekking voor de verbonden objecten over verschillende landen. Met Sigfox is ENGIE M2M het eerste en enige bedrijf in België dat een globaal cellulair netwerk aanbiedt dat uitsluitend bestemd is voor het internet der dingen via een communicatienetwerk met laag debiet!”

Laag debiet op een moment dat iedereen het heeft over 4G of zelfs 5G snelheden?

D.I.: “Inderdaad, wij mikken op een zeer laag energieverbruik om de autonomie van de verbonden objecten te verzekeren. Een netwerk met hoog debiet verbruikt teveel energie en is niet nodig voor de meeste bestaande of toekomstige toepassingen.”

Wat zijn de andere voordelen van Sigfox?

D.I.: “Sigfox beschikt over een infrastructuur van antennes en basisstations die volledig onafhankelijk zijn van de bestaande netwerken. Zo worden de objecten ogenblikkelijk met het ENGIE M2M netwerk verbonden. Sigfox nam ook een octrooi op een bi-directionele smalbandtechnologie die voor een revolutie zorgt in de wereld van de machine tot machine connectiviteit. Die maakt connecties op grote schaal mogelijk van objecten met behulp van een eenvoudige, betrouwbare, beveiligde connectiviteit met een laag energieverbruik en aantrekkelijk geprijsde abonnementen.”

Kunt u dat even toelichten?

D.I.: “In feite biedt Sigfox een connectiviteit die 200 tot 600 keer energiezuiniger is dan de traditionele cellulaire netwerken. De communicatiekosten zijn daardoor 5 tot 10 keer lager en ook de onderhoudskosten zijn gering. Wat de veiligheid betreft, alle gegevenstransfers die via het ENGIE M2M netwerk verlopen zijn beveiligd door geïntegreerde authentificatiemechanismen en veiligheidsprocessen.”

ENGIE M2M Internet of Things jbcIs Sigfox nu al volledig operationeel in België?

D.I.: “Vandaag wordt heel Vlaanderen gedekt door het netwerk en tegen half 2016 zal dat voor nagenoeg het hele land gelden. Honderd procent van de bedrijven en consumenten in België zullen tegen het eind van het jaar toegang hebben tot Sigfox.”

Krijgen alleen de klanten van ENGIE toegang tot Sigfox?

D.I.: “De ontwikkelingen die op stapel staan, zullen bijdragen tot de implementatie van deze technologie bestemd voor klanten en niet-klanten van Groep ENGIE in België. ENGIE M2M, maar ook ENGIE Electrabel, ENGIE Cofely en ENGIE Fabricom zullen de talrijke services en oplossingen verbonden met deze performante technologie commercialiseren. In die optiek bestudeert ENGIE Electrabel de manier om deze technologie te integreren in haar aanbod voor professionals en particulieren voor een steeds performantere service.”

Zijn er al concrete toepassingen van Sigfox mogelijk?

D.I.: “Momenteel worden een tiental innovatieve en zeer concrete applicaties ontwikkeld. Deze applicaties zullen een rationeler beheer mogelijk maken van energie, onderhoud, afval, enz. Bij wijze van voorbeeld, ENGIE M2M werkt momenteel samen met vier waterdistributiebedrijven in Vlaanderen om de intelligente watermeters te testen via het Sigfox-netwerk. Deze ontwikkeling moet de opvolging van het waterverbruik vereenvoudigen, lekken opsporen en zo het onderhoud van de installaties en een duurzaam gebruik van water bevorderen.”

20.05.2016