Isabelle Kocher, CEO van Groep ENGIE, antwoordde deze week op vragen van het magazine Trends en lichtte daarbij de innovatiestrategie van de onderneming toe.

We evolueren naar een nieuwe wereld, aldus Isabelle Kocher. De wereld van de 3D’s: decarbonisatie, decentralisatie en digitalisering. Het is in deze context dat ENGIE een ingrijpende hervorming doorvoert, waarbij hernieuwbaar en digitaal een sleutelrol spelen.

In de toekomst zullen steeds meer mensen hun eigen energie produceren. Zonne-energie is in volle ontwikkeling. De kostprijs van een installatie is fors gedaald en de uitdaging bestaat er nu in om de opbrengst van de zon te combineren met batterijen.

Grote elektriciteitscentrales en distributienetten zullen blijven bestaan, maar kleine gedigitaliseerde installaties die steunen op nieuwe technologieën zijn in opmars en hun flexibele karakter zal ervoor zorgen dat meer landen toegang krijgen tot energie. Volgens Isabelle Kocher bezit ENGIE het concurrentieel voordeel te werken met kleine systemen en kan het gedecentraliseerde diensten dicht bij de klant leveren.

ENGIE investeert ook in waterstof, dat in dit stadium nog niet economisch rendabel is, maar waarvan de toekomst veelbelovend is. De Groep nam ook EV-Box over, de nummer 1 van de laadstations voor elektrische wagens in Europa.

In een steeds meer gedigitaliseerde wereld is Isabelle Kocher van oordeel dat om haar voorsprong te bestendigen, de onderneming haar eigen software moet ontwikkelen en aan de spits moet blijven staan van de technologische evoluties.

Lees het volledige interview in het magazine Trends van donderdag 15 juni.

16.06.2017