Persbericht - 18/03/2019

1 Belg op 3 weet niet precies wat men bedoelt met energie-efficiëntie. Dat is een van de opvallende resultaten van een onderzoek uitgevoerd voor ENGIE door het onafhankelijke bureau iVOX, bij een representatieve groep van 1.000 Belgen. Het onderzoek peilt naar de kennis, percepties en houding van Belgen ten opzichte van energie-efficiëntie. Aanvullend op dit onderzoek heeft ENGIE samengewerkt met 3.500 Belgische consumenten (klanten en niet-klanten), om zijn aanbod te herbekijken. Uit deze samenwerking, die de voorbije 2 jaar plaatsvond, blijkt dat de Belg meer verwacht van zijn energieleverancier en dat hij zijn energieverbruik volledig wil controleren.


Als gevolg van deze co-creatie met de consumenten lanceert ENGIE vandaag UP. UP is het allereerste gecombineerde ‘energie en diensten’ totaalpakket op de Belgische markt. UP laat de Belg toe om zijn verbruik effectief te controleren en te optimaliseren. Dit nieuw lokaal aanbod past helemaal in de ambitie van de Groep ENGIE om wereldleider van de koolstofvrije transitie te zijn en om van België een rolmodel in energie-efficiëntie te maken.


Energie-inefficiënte woningen en gebouwen zijn goed voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen in België. Met 8 op de 10 gebouwen die dateren van voor 1985¹, is België een echte energiezeef. Ook al is het potentieel van efficiëntie enorm, is de houding van de Belgen hieromtrent nog niet wat het moet zijn. Om een beter zicht te krijgen op het begrip en de interesse van de Belgen in het onderwerp, heeft ENGIE aan het onafhankelijke bureau iVOX gevraagd om een onderzoek te doen bij onze landgenoten. iVOX heeft tussen 22 en 28 februari 1.000 Belgen ouder dan 18 jaar bevraagd, representatief qua geslacht, leeftijd, taal en diploma.


Hieruit kwamen onder andere de volgende resultaten voort:
  • Zelfs al gaf het merendeel van de Belgen aan te weten wat energie-efficiëntie inhoudt, kent 1 op 3 de definitie niet.
  • Eenmaal de definitie duidelijk was, geeft de Belg een gemiddelde score van 7,2 op 10 aan het belang ervan om de energietransitie te realiseren.
    Als mogelijke energie-efficiënte maatregelen denken ze vooral aan isolatiewerken (80%), ecologisch verantwoorde acties zoals een douche nemen in plaats van een bad (57%) en de installatie van zonnepanelen (51%).
  • 60% van de Belgen die nog geen maatregelen hebben genomen om de efficiëntie van hun huis te verbeteren, geeft hiervoor als reden de te hoge kosten.


Een grote meerderheid van de Belgen is dus reeds vertrouwd met energie-efficiëntie en met de mogelijke acties die dit ondersteunen. Maar om ons land tot een rolmodel in energie-efficiëntie te maken, hebben Belgen advies en ondersteuning nodig.


Deze nood aan ondersteuning kwam ook naar boven bij de werkgroepen die ENGIE de afgelopen twee jaar heeft georganiseerd met 3.500 consumenten (klanten en niet-klanten). Uit deze uitwisselingen blijkt dat de Belg zijn verbruik wil kunnen controleren, eventuele verspillingen in real-time wil identificeren en zijn uitgaven verminderen, met de garantie dat hij de beste keuze van energie-investering maakt.


Op basis van dit proces van co-creatie, hebben de ENGIE-teams het aanbod voor de markt herbekeken met als doel: verder gaan dan de traditionele rol van leverancier. Het resultaat is UP, het allereerste gecombineerde ‘diensten en energie’ totaalpakket, dat de Belg toelaat om zijn verbruik volledig te controleren en te optimaliseren.


UP beschermt de klant tegen onaangename verrassingen: boxx, het digitale brein van het huis, volgt het energieverbruik in real-time op. In een tijd waarin consumenten hun fysieke activiteiten, hun inname van calorieën, hun slaappatroon en hun bankrekening reeds controleren, geeft UP nu ook de mogelijkheid aan de Belgen om te weten te komen wat er in hun huis verbruikt wordt. De klant krijgt een melding wanneer zijn gemeten verbruik verschilt met de tussentijdse aanbetaling, zodat hij zijn voorschot meteen kan aanpassen.


Het UP-pakket houdt 100% groene en Belgische energie in, met een zeer competitieve prijs die gegarandeerd wordt voor 4 jaar.


UP doet de huizen ‘praten’: de UP-technologie geeft de klant een nauwkeurig beeld van het energiegedrag zijn huis. Hierdoor kan hij gepaste acties ondernemen, zijn verbruik controleren en doen verminderen. Met UP kan hij bovendien het comfort van zijn huis vanop afstand regelen, zijn energie- en waterverbruik live opvolgen, verwittigd worden bij ongewoon verbruik of lekken en de productie van zijn zonnepanelen opvolgen.


UP maakt energie-efficiëntie toegankelijk voor iedereen: formules met de installatie van PV en vervanging van de verwarmingsketel worden voorgesteld met de mogelijkheid om de betaling te spreiden, naar gelang het beschikbare budget van de klant. In samenwerking met Beobank worden de PV-installaties en nieuwe verwarmingsketels voorgesteld met een van de meest competitieve rentevoeten op de markt (1,55%).


UP is een garantie op snelle herstellingen, 24/7: de klant kan op elk moment een beroep doen op een hersteldienst in geval van een panne van verwarming of elektriciteit of van gas- of waterlekken. De klant heeft de garantie dat hij binnen de 24 uur – of zelfs binnen de 3 uur als het hoogdringend is – geholpen wordt door een erkende technieker. UP neemt hierbij herstellingen tot 650€ per interventie voor zijn rekening.


Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “Met dit nieuwe totaalpakket dat tot stand is gekomen via co-creatie met onze klanten, willen we een oplossing voorstellen die het best aangepast is aan hun verwachtingen en aan de context waarin we vandaag ontegensprekelijk leven. UP is een nieuwe benadering van energie die verder gaat dan het louter leveren van energie. Met onze 17.000 medewerkers in België willen we van het land een rolmodel in energie-efficiëntie maken en willen we de referentiepartner zijn van onze 2,5 miljoen klanten door hen te helpen controle te nemen over hun energie en minder te verbruiken.”


Ontdek het onderzoek, de infographie en wat je moet onthouden van de enquête.
¹Bron : www.confederatiebouw.be