Persbericht

 

ENGIE zal begin juli een vergunningsaanvraag indienen om de opslagcapaciteit en het vermogen van de bestaande installaties van de spaarbekkencentrale van Coo te verhogen met 7,5%. Dit project weerspiegelt de ambitie van ENGIE om de leider van de ‘zero carbon’ transitie te zijn: het draagt bij tot meer flexibiliteit van het Belgische elektriciteitsnet om efficiënt de intermittentie van hernieuwbare energie te beheren.

 

De installaties van de spaarbekkencentrale van Coo-Trois-Ponts, met een geïnstalleerd vermogen van 1.080 MW en een dagelijkse energieopslagcapaciteit van 5.000 MWh, kunnen bijgesteld en aangepast worden om een verhoogde opslag- en productiecapaciteit aan te bieden. De haalbaarheidsstudies die momenteel lopen zijn gebaseerd op een verhoging van 7,5%, wat overeenkomt met enerzijds een toename van 80 MW van geïnstalleerde capaciteit en anderzijds een toename van opslagcapaciteit van 425 MWh.

 

De nodige werkzaamheden zullen in twee fases verlopen:

  • De toename van de opslagcapaciteit door de verhoging van de dammen van het tweede bovenbekken. Met deze uitbreiding kan er 600.000 m³ water extra opgeslagen worden. Een omgevingsvergunning klasse 2 moet toegekend worden voor dit type van installaties.
  • De toename van het vermogen door het vervangen van meerdere uitrustingen, zoals de transformator, de turbinebladen en de wielgroepen 1, 2 en 3. Voor deze aanpassingen is geen vergunning nodig.

 

De werkzaamheden vormen een investering van ongeveer 50 miljoen euro en zullen, volgens de planning, in 2024 afgerond moeten zijn.

 

De spaarbekkencentrale van Coo-Trois-Ponts maakt een essentieel deel uit van de koolstofvrije transitie waarvan ENGIE de leider wil zijn. Ze biedt de flexibiliteit waar het net nood aan heeft en bevordert zo de integratie van de intermitterende hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie en zonne-energie. Bovendien zullen meerdere hernieuwbare projecten in aanbouw  op de site van Coo een belangrijke schakel vormen van de energietransitie in België: de installatie van zonnepanelen gelinkt aan laadpalen voor elektrische wagens, de installatie van zonnepanelen die Plopsa Coo zullen voeden en de bouw van 6 windturbines op de site van de centrale waarvoor de vergunningsprocedure lopende is.